Naše dugogodišnje iskustvo u auto gas industriji sada smo usmjerili i prema tržištu na kome dominiraju vozila sa dizel motorima koji do sada nisu bili u fokusu interesovanja kada je u pitanju ugradnja autogasa (LPG).
U zavisnosti od godine proizvodnje i ishabanosti, dizel motori sagore oko 75% dizela dok se ostatak izbaci preko izduvnog sistema u atmosferu, a dio ostane u motoru kao čađ.
AUTOGASNI SITEM za dizel motore omogućava kontrolisano ubrizgavanje malih količina tečnog naftnog gasa (LPG) u motor putem sistema usisa vazduha oplemenjujući proces sagorijvanja dizela u cilindrima i rezultirajući potpunim sagorijvanjem do 99%.
AC Stag DieselTečni naftni gas(LPG) visokog pritiska konvertuje se u reduktoru u gas niskog pritiska i u gasovitom stanju se ubrizgava u motor uz pomoć gasnih dizni/injektora koje kontroliše procesor. Dozirana količina gasa/plina prolazi kroz crjevo u usisni sistem vazduha , gdje se pravi smješa vazduha i gasa.

Procesor svo vrijeme kontroliše obrtaje motora, položaj papučice gasa, pritisak u motoru i na osnovu toga reguliše otvaranje gasnih/plinskih dizni/injektora.
Sa mapom ubrizgavanja mozemo odrediti idealnu kolicinu gasa u datom momentu.
Sistem posjeduje prekidač za uključenje i isključenje koji se montira u kabini kao i zaštitni mehanizam koji štiti motor od pregrijavanja.
Posebno treba naglasiti da je gasni sistem potpuno nezavisan i ne zahtjeva nikakve modifikacije na dizel motoru.
U slučaju nestanka gasa ili u slučaju kvara na gasnom sistemu motor automatski nastavlja rad na dizel.
Ugradnjom gasnog uredjaja u dizel motore ostvaruje se:
-ušteda u novcu od 10% do 25%
-povećanje snage motora do 30%
-povećanje obrtnog momenta
-smanjenje štetnih izduvnih gasova
-eliminacije čađi iz izduvnog sistema
-smanjenje habanja i duži vijek trajanja motora, turbine, katalizatora i filtera
Dizel motori proizvode štetne toksične gasove koji su opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Korištenjem gasnog uredjaja u dizel motore veliki dio tih opasnih gasova biće značajno smanjen.
Ako tražite način da uštedite novac, dobijete bolje performanse svog dizel motora i ujedno smanjite emisiju štetnih gasova, izbor je jednostavan, APOLO LPG SOLUCIJE.