Categories: Za vozače
Instalirajte autogas samo u servisima koja su specijalizirani za instalaciju autogasa
Odaberite jednog od ovlaštenih i autorizovanih servisera za instalaciju autoplina u BiH
Odaberite mrežu servisa koje jamče popravke na cijeloj razini ili inspekcije na bilo kojoj odabranoj tački s mreže
Imajte na umu razdoblje garancije vašeg autogas sistema, proizvođači nude mogućnost proširenja garancije koji su definitivno sigurni u svoje proizvode